Psfine

Позитивная психология

Материалы » Психологічна характеристика видів спорту

Психологічна характеристика видів спорту

Поряд із загальними напрямами у психологічній характеристиці видів спорту можна виділити особливі, які притаманні окремим видам спорту. У гімнастиці - це засвоєння заздалегідь складених обов'язкових і довільних комбінацій вільних вправ і вправ на гімнастичних приладах; у легкій атлетиці - оволодіння найбільш раціональною технікою рухів для досягнення гранично високих показників у ходьбі, бігу, стрибках, метанні; у важкій атлетиці - оволодіння технікою рухів при підійманні приладу гранично великої ваги тощо.

трансфер в яремче удобно

Для деяких небагатьох видів спорту цей термін не використовується, оскільки вони не мають окремих спортивних дисциплін; проте і в них розігруються звання та медалі в різних вікових або статевих групах. Сюди ж слід зарахувати варіанти проведення змагань у закритому приміщенні або на відкритому повітрі, вдень або вночі, які також збільшують ряди змагальних вправ, що враховують рекорди та чемпіонські звання.

В основі розглянутих вище класифікацій містяться фактори, які викликають стрес у тому чи іншому виді спорту. На думку спеціалістів, такі класифікації охоплюють далеко не всі види спорту і не чіпають галузі спортивних амплуа. Крім того, поза даними теоретичних моделей залишаються досить значні для результату, але не стресові фактори: емоційна виразність, інтелект, складність координації рухів, ергономічні особливості, циклічність.

Відповідно до структури діяльності в запропонованій психологічній характеристиці видів спорту (за О.Л. Поповим) виділено три фактори:- фактор мотивів, які покладено в основу всієї діяльності спортсмена, не виключаючи і відтінків мотивів, які властиві тому чи іншому виді спорту;- фактор цілей, які визначають специфіку дій в конкретній змагальній вправі, де головною ціллю є досягнення спортивного результату;- фактор умов, які складають багаточисленну групу вимог до психіки, які обов'язкові для врахування в операціях.

У загальному вигляді характер контактів пов'язаний з реалізацією взаємодії і протидії, з використанням інформації різної модальності та властивостями особистості, які залежать від опрацювання інформації, випереджальним відображенням. Більш конкретні варіанти мотивації, яка пов'язана із заняттями різними видами спорту, відображені у групах: забезпечення циклічності, управління рухом, ситуативне протиборство.

Управління рухом передбачає інші акценти мотивації: забезпечення координації найвищої складності, оптимізацію руху за такими параметрами, як швидкість, сила, точність; реалізацію наданої спроби і багатоборських якостей. Не можна забувати, що до даної групи належить більшість технічних видів змагань, в яких спортсмени разом з екіпажами виступають як рульові (пілоти, шкіпери), а також види, які пов'язані з точністю керування парашутом, зброєю.


Игра "Муха"
Эта игра также направлена на развитие концентрации внимания. Для ее проведения потребуются листы бумаги с расчерченным девятиклеточным игровым полем 3х3, фишки (фишками могут быть пуговицы, монетки, камешки и т.д.). Игра проводится в течение 5—10 мин., 2—3 раза в неделю в течение 1—2 месяцев. Играть могут дети 7—17 лет. Задание выпол ...

Научное творчество и личность ученого в формировании научного знания [1]
В данном задании мы проанализируем основные биографические данные великого ученого Зигмунда Фрейда и сопоставим их с теми психологическими идеями (теориями, концепциями), которые он выдвигал. Зигмунд Фрейд - создатель направления, которое приобрело известность под именем глубинной психологии и психоанализа, родился 6 мая 1856 г. в небо ...

Теоротический анализ состояния одиночества личности. Сущность и причины возникновения состояния одиночества
Проблема одиночества является одной из острейших проблем современности, она волновала человечество во все эпохи. Не случайно этой проблеме уделяли внимание выдающиеся философы, социологи, психологи, писатели, политические и религиозные деятели. Герой рассказа Ги де Монпасана “Одиночество” в своем монологе говорит: ”Из всех загадок чело ...